ORGANIZACJA GMINY I URZĘDU


Urząd gminy czerwonak

Budynek Urzędu Gminy


Urząd Gminy Czerwonak podobnie jak wszystkie instytucje publiczne w dobie pandemii zmienił zasady funkcjonowania. W urzędzie gminy wprowadzone zostały zasady mające służyć bezpieczeństwu mieszkańców i klientów urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji, w tym:

  • system pracy zdalnej i hybrydowej dla pracowników Urzędu,

  • Urząd czynny był przez cały okres pandemii w 2020 r., jednak okresowo wprowadzane były ograniczenia w bezpośrednim dostępie, tj. rekomendowane było wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie i obsługa klientów za pośrednictwem „okienka”,

  • rekomendowane było załatwianie spraw elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP i Portalu Interesanta Urzędu Gminy Czerwonak lub telefonicznie,

  • pracownicy oraz klienci Urzędu mieli stały dostęp do środków ochrony indywidualnej.


Gminny ośrodek kultury sokół

Logo Gminnego Ośrodka Kultury


W związku z obostrzeniami, które objęły również obiekty kulturalne na terenie kraju, również GOK Sokół zobligowany był do czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej. Pracownicy GOK zadbali jednak o to, aby zapewnić zajęcia kulturalne w formie zdalnej. Poprzez akcję "Zostań w domu, bądź z nami" prezentowali różnego rodzaju działania kulturalne w szeregu cyklicznych publikacji podzielonych na bloki tematyczne:

  • giętka głowa czyli gry i zabawy czasami (nie)logiczne,

  • art. Elementarz czyli artystyczne tipy i hacki,

  • teatrSZYKUwiersza czyli zabawa słowem w teatr.

Ponadto regularnie na stronie GOK zamieszczany były zadania edukacyjne oraz ćwiczenia plastyczne.


Gminna biblioteka publiczna

księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej


Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku również dostosowała zasady funkcjonowania do rzeczywistości pandemicznej.

Wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonak od 12 marca do 5 maja zostały zamknięte dla czytelników. Natomiast już w połowie marca Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku udostępniła swoim czytelnikom dostęp do platformy Legimi, gdzie mieli Oni możliwość skorzystania z wielu ebooków i audiobooków. Prowadzone były również liczne akcje jak np. "Bajkowe południe" podczas której w poniedziałki, środy i piątki czytane były dzieciom książki. Do końca roku jeszcze w listopadzie biblioteka została zamknięta zgodnie z wytycznymi rządu, natomiast przez cały czas czytelnicy mieli dostęp do treści cyfrowych.

centrum rozwoju kultury fizycznej Akwen

Logo CRKF Akwen


Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym w szczególności baseny, pływalnie oraz siłownie w ogromnym stopniu poddane zostały ogólnokrajowym restrykcjom związanym z pandemią COVID-19.

Również Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w ramach administrowanych obiektów zmuszone było do ich czasowego zamknięcia lub ograniczenia możliwości korzystania z nich. Natomiast w okresach nieobjętych restrykcjami obiekty CRKF Akwen funkcjonowały na normalnych zasadach i odbywały się na nich zajęcia zorganizowane.Innowacyjna Gmina Czerwonak
Wyróżnienie dla Gminy Czerwonak za pracę zdalną - gala

Gmina Czerwonak została wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” – kreatywność w czasach pandemii. Jego organizatorem był Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W sumie przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych. Dotyczyły one miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, gmin miejskich, gmin miejsko-wiejskich, gmin wiejskich oraz powiatów. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 226 samorządów z całego kraju, które zaproponowały 396 projektów.

Gmina Czerwonak została doceniona za organizację pracy zdalnej w czasie pandemii w 2020 r. Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.