Wpływ na budżet Gminy


wydatki poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

712 567


Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w 2020 r. przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, fartuchów, kombinezonów ochronnych, osłon, szyb ochronnych itp.), środków dezynfekujących (płyny, mydła, mat dezynfekujących), sprzętu i akcesoriów komputerowych do pracy i nauki zdalnej, materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących COVID-19.Dochody70 786 804

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

+472 846

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

71 259 650

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki96 770 410

Suma wybranych wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan 31.03.2020 r.)

-7 427 299

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

89 343 111

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na 31.12.2020 r.)


wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu7 900 144

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

4 757 122

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

12 657 266

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


suma skutków finansowych covid-19 w 2020 r. per capita