Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców


Pakowanie maseczek dla seniorów

maseczki dla seniorów

W trudnych, początkowych dniach walki z pandemią koronawirusa nie było nic cenniejszego niż zdrowie mieszkańców, a w szczególności seniorów. Dlatego też dla wszystkich osób w wieku 60+ przygotowano maseczki ochronne, które zostały przekazane do poszczególnych sołectw.


Pomoc dla przedsiębiorców

pakiet pomocy dla przedsiębiorców -
podatek od nieruchomości

Na kwietniowej sesji Rada Gminy Czerwonak podjęła, na wniosek Pana Marcina Wojtkowiaka Wójta Gminy Czerwonak, uchwały wspierające lokalnych przedsiębiorców. Postanowiono o możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości dla najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców, a także o możliwości prolongaty terminów płatności dla tych firm, których płynność uległa pogorszeniu.


Pomoc dla przedsiebiorców

pakiet pomocy dla przedsiębiorców -
należności cywilnoprane

Na kwietniowej sesji Rada Gminy Czerwonak podjęła, na wniosek Pana Marcina Wojtkowiaka Wójta Gminy Czerwonak, uchwały wspierające lokalnych przedsiębiorców. Dla tych przedsiębiorców, których działalność została objęta całkowitym zakazem umożliwiono skorzystanie z umorzenia wybranych należności wraz z odsetkami. Natomiast podmioty o pogorszonej płynności finansowej mogły wnioskować o odroczenie terminów spłaty lub rozłożenie na raty należności.


akcja maseczki dla wszystkich mieszkańców

Maseczki dla wszystkich mieszkańców gminy

Z początkiem maja dzięki zaangażowaniu wielu osób, które w ramach inicjatywy "Czerwonak szyje maseczki" własnoręcznie uszyły 10.000 maseczek wielokrotnego użytku udało się przygotować maseczki dla wszystkich mieszkańców Gminy. Maseczki można było odebrać z wskazanych miejsc lub otrzymać od sołtysów.


akcja wspieramy lokalnie

wspieramy lokalnie

Powstała grupa na portalu Facebook oraz miejsce na www.czerwonak.pl dedykowane lokalnym przedsiębiorcom. Jest to forma wsparcia lokalnych podmiotów gospodarczych. Grupa jest otwarta i publiczna, więc każdy może do niej dołączyć i publikować posty z ofertą produktów, a każdy mieszkaniec może sprawdzić co oferują lokalni przedsiębiorcy.cyfrowa szkoła

Czerwonacka cyfrowa szkoła

Gmina Czerwonak wraz z dyrektorami i nauczycielami szkół podjęła się zadania polegającego na skoordynowaniu działań w zakresie zdalnej edukacji. W ramach ujednolicenia postanowiono wykorzystać wspólną technologię Microsoft-Office 365 oraz Microsoft Teams dla Edukacji.


Gimnastyka dla seniorów

Gimnastyka dla seniorów

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez filmiki publikowane na stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl propagowało ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów. Właśnie w trosce o zdrowie najstarszych mieszkańców Gminy Anna Maciaszczyk, instruktorka Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej, przygotowała serię ćwiczeń specjalnie dla nich.


akcja zdrowy kręgosłup

Zdrowy Kręgosłup

Olek Sęczkowski, instruktor AKWEN, w ramach akcji #ZostańWDomu zaproponował mieszkańcom Gminy Czerwonak serię ćwiczeń mających na celu wypracowanie prawidłowych nawyków i poprawę zdrowia kręgosłupa. Seria filmów z cyklu "Zdrowy kręgosłup" została opublikowana na stronie www.akwenczerwonak.pl.


To tylko wybrane, najważniejsze działania związane z wsparciem mieszkańców oraz przedsiębiorców realizowane przez Gminę Czerwonak. Urząd oraz wszystkie jednostki Gminy realizowały szereg działań, z którymi można zapoznać się na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz jednostek, a także na portalach społecznościowych. W tym trudnym dla wszystkich czasie zostały podjęte czynności mające na celu przede wszystkim zapewnienie pełnej dostępności Urzędu Gminy, ale również umożliwienia mieszkańcom skorzystania z oferty kulturalnej w formie online, gdy nie było możliwości zorganizowania zajęć w formie tradycyjnej.