EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

55,57%

-2,06 p.p.

do roku 201918 034,38

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

10 022,42

Subwencja oświatowa
na ucznia

8 011,96

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy czerwonak w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

43 774 596

+9,16%

do roku 2019