DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH


Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

7 843 691

+7,3%

do roku 2019Kwota dotacji przekazanej w roku szkolnym 2019/2020 dla niepublicznych placówek przedszkolnych wyniosła łącznie 7.843.690,75. W porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019 wysokość dotacji wzrosła o 257,33 zł na dziecko, co dało skutek - 2.613.686,30 zł. W Gminie Czerwonak w 2020 r. funkcjonowało 9 przedszkoli niepublicznych. Łącznie 657 dzieci korzystało z usług niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Czerwonak.Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż jst w 2020 r.