EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2020 R.


W dniach 16-18 czerwca 2020 r. przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty. Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej, humanistycznej, uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego, a w części drugiej – zadania z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach zostały zestawione ze średnimi dla gminy Czerwonak, powiatu poznańskiego, województwa wielkopolskiego oraz kraju. Analiza wskazuje, że w odniesieniu do wyników krajowych uczniowie z gminnych placówek osiągnęli wyższy wynik z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Tylko z języka polskiego uczniowie osiągnęli wynik niższy niż krajowy. W odniesieniu do województwa uczniowie z terenu gminy Czerwonak osiągnęli wyższe wyniki ze wszystkich przedmiotów. Nieco inaczej interpretacja wyniku wygląda w odniesieniu do wyników wszystkich szkół powiatu poznańskiego. Tylko
z języków obcych uczniowie szkół gminnych osiągnęli wyższy wynik, dający siódme miejsce na tle gmin powiatu.
W przypadku języka polskiego i matematyki jest to odpowiednio trzynaste i dziesiąte miejsce.