SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY861

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych nauczaniem przedszkolnym.

96,31%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

20,90

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,13

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2 383

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

78,99%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,81

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,8

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.


System oświatowy Gminy CZERWONAK w 2020 r.Szkoła Podstawowa w Czerwonaku

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Czerwonak prowadziła 4 przedszkola publiczne oraz 5 szkół podstawowych w podziale na:


  • Gminne Przedszkole w Owińskach,

  • Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku,

  • Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach,

  • Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach,

  • SP im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku,

  • SP im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu,

  • SP im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach,

  • SP im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie,

  • SP im. Józefa Wybickiego w Owińskach.


Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020


Obsługę placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny. W 2020 r. SAPO zatrudniała 9 osób na 8,5 etatach. W 2020 roku w szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 305 nauczycieli i 106 osób na stanowiskach administracji i obsługi.