GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.:

1 591

+2,18%

do roku 20192 955

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

171

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

119

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONpodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czerwonak stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2020 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Czerwonaka są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.590,69 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.556,79.Wsparcie dla przedsiębiorców w 2020 r. • Z powodu trudnej sytuacji pandemicznej Gmina Czerwonak oferowała przedsiębiorcom ulgi w podatku od nieruchomości.

 • TBS Czerwonak wspierał najbardziej potrzebujących najemców za pomocą ulg w czynszach. Przedsiębiorcy mieli możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za kwiecień i maj 2020 roku, a także rozłożenia na raty zaległości, które powstały w związku z epidemią. Spółka TBS Czerwonak nie naliczała odsetek w związku z powstałym zadłużeniem.

 • Urząd Gminy zaangażował się we wsparcie dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej informując o lokalach, które oferują jedzenie na wynos oraz z dowozem za pośrednictwem biuletynu, ekranów w autobusach Transkom, profilu FB oraz strony internetowej Gminy.

 • Na profilu społecznościowym "Czerwonak, zobacz więcej" oraz biuletynie gminnym "I wiesz więcej" została zamieszczona lista lokalnych artystów, rękodzielników, kwiaciarni i centrów ogrodniczych oferujących ozdoby, prezenty i rośliny świąteczne.

 • Ponadto pracownicy Urzędu Gminy stworzyli grupę na portalu społecznościowym Facebook, aby wesprzeć przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie epidemii koronawirusa. Celem grupy jest informowanie mieszkańców o produktach, usługach i promocjach jakie oferują dla nich lokalni przedsiębiorcy.Wsparcie dla inwestoraGmina Czerwonak oferuje potencjalnym inwestorom zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis. Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji obejmują roczny podatek od tej inwestycji w pierwszym roku płatności tego podatku. W zależności od liczby utworzonych miejsc pracy przysługują zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 2 lat w przypadku utworzenia 20 nowych miejsc pracy, 3 lat w przypadku 50 nowych miejsc i 4 lat w przypadku utworzenia 100 nowych miejsc pracy.


Przedsiębiorcy rozpoczynający na terenach inwestycyjnych Gminy Czerwonak nowe projekty inwestycyjne lub poszerzające dotychczasową działalność gospodarczą mogą otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) w ramach regionalnej pomocy publicznej. Pomoc publiczną można otrzymać na realizację inwestycji

w sektorze tradycyjnego przemysłu ( z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, energię elektryczną i gaz) oraz nowoczesnych usług. Wysokość pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT może wynieść do 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wsparcie dla inwestora. Gmina Czerwonak.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Czerwonak prawie połowa powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny obszaru:

 • Miękowo-rejon ul. Czereśniowej;

 • Koziegłowy - rejon ulicy Gdyńskiej i Poznańskiej II;

 • Kliny - część A;

 • Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej;

 • Trzaskowo - część północna;

 • Czerwonak - rejon ulicy Błękitnej - część A;

 • Promnice - rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego;

 • Bolechówko - rejon ulicy Platanowej;

 • Potasze -rejon ulicy Oczarowej i Wierzbowej.


69

Liczba MPZP

obowiązujących

9

Liczba planów

uchwalonych

3 357

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

40,70%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZPTERENY ZIELONEGmina Czerwonak to atrakcyjne miejsce dla miłośników wędrówek i sportu na świeżym powietrzu. Jej obszar obejmuje część Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, a także obszar Chronionego Krajobrazu Pola Trzaskowskie, specjalny obszar ochrony Uroczyska Puszczy Zielonki, zabytkowe parki w Owińskach, Trzaskowie i Bolechowie oraz pomniki przyrody. Tereny Gminy można przemierzyć szlakami pieszymi i rowerowymi. Wzdłuż zachodniego krańca Gminy Czerwonak przebiega fragment Wielkiej Pętli Wielkopolski - szlaku żeglugi śródlądowej o długości 688 km.

Na terenie Gminy znajduje się Ośrodek Dziewicza Góra wraz z wieżą widokową na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Ośrodek jest idealnym miejsce na organizację imprez kulturalnych, wycieczek szkolnych oraz spotkań przy ognisku. Wieża została wybudowana w 2005 r. na najwyższym wzniesieniu Puszczy, a jej wysokość wynosi 40 m. Z góry rozpościera się przepiękny widok na okolicę. Wieża pełni także funkcję przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej.
53

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

3 013

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

289

Drzewa posadzone w 2020 r.

355

Krzewy posadzone w 2020 r. (m²)

Sadzebue drzew w BolechówkuSadzenie krzewów w BolechówkuSprzątanie świataSprzątanie świata