MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

26 144

+0,21%

do roku 2019891

Zameldowania na

pobyt stały

399

Wymeldowania

pobytu stałego

250

Liczba

urodzeń

212

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba mieszkańców Gminy Czerwonak wzrosła o 0,21% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost jest spowodowany przede wszystkim znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Znaczenie ma również przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów. Wskazać przy tym należy, że procesy demograficzne jakie miały miejsce w Gminie w 2020 r. są wyrazem stałego trendu mającego miejsce w Gminie od kilku lat, przyczyniających się do stałego wzrostu liczby mieszkańców.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich latAkcja ,,C.ześć w gminie"
Cześć w Gminie - partnerzy

C.ześć w gminie

W ramach akcji powitalnej dla nowych mieszkańców przygotowany został specjalny pakiet, zawierający gminne upominki oraz materiały, które pomogą w lepszym poznaniu Gminy Czerwonak. W ten sposób mieszkańcy przekonają się, że znaczną część spraw mogą załatwić zaledwie parę kroków od swojego domu, wspierając tym samym lokalną gospodarkę


Kto może skorzystać z gminnego pakietu powitalnego?

  • pełnoletni mieszkańcy Gminy Czerwonak, którzy w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 zameldują się w Urzędzie Gminy Czerwonak na pobyt stały.


Co znajduje się w pakiecie?

  • gminne upominki, takie jak mapa, niezbędnik mieszkańca zawierający ważniejsze adresy oraz numery telefonów

  • Karta Kuponów Zniżkowych zaoferowanych przez lokalnych przedsiębiorców


LISTA PARTNERÓW PROGRAMU C.ZEŚĆ W GMINIE