BUDŻET OBYWATELSKI I finansowanie sołectw


realizacja budżetu obywatelskiego
wielkość budżetu obywatelskiego w 2020 r.:

500 000
wartość zrealizowanych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.:

174 53627

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

13

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

7

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


5 622

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

1 874

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

1 659

Liczba osób, które oddały ważny głos w ramach budżetu obywatelskiego


Projekty miękkie poddane pod głosowanie w ramach BO


Aktywny Czerwonak. Wakacje na wesoło dla małych i dużych

Aktywny Czerwonak. Wakacje na wesoło dla małych i dużych.

Kobiety chcą więcej!

Kobiety chcą więcej!

Spotkanie z kulturą, historia i sportem.

Spotkanie z kulturą, historią i sportem. Znani goście w gminie Czerwonak.


Projekty twarde poddane pod głosowanie w ramach BO

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju związanej z zagrożeniem wirusem SARS-Cov-2 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań w ramach Budżetu Obywatelskiego . Ograniczenie w realizacji zadań dotyczyło głównie projektów "miękkich". Część zadań została przeniesiona do realizacji na 2021 r. W całości został zrealizowany projekt twardy "Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków", na który wydatkowano 127.258 zł. W 2020 r. dla zadania "Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie" oraz "Pumptruck w Promienicach" wykonano dokumentację projektową, zaś realizację zadania przeniesiono na 2021 r.


Plac zabaw wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego - zdjęcie nr 1

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków"

Plac zabaw wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego - zdjęcie nr 2

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków"

Plac zabaw wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego - zdjęcie nr 3

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw u "Bajkowych Ludków"finansowanie SOŁECtwŚrodki przyznane sołectwom w 2020 r.:

328 000

+5,52%

do roku 2019


Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2020 przyniósł bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację wydatków przez jednostki pomocnicze Urzędu Gminy. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. W 2020 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak przekazano łącznie 328.000 zł.


Środki przyznane sołectwom w 2020 r.


Sołectwo bolechowo

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, odwołano wszystkie zaplanowane wydarzenia w Sołectwie. Niewykorzystane środki w wysokości 21.000,00 zł zostały w budżecie Gminy.


Sołectwo Bolechowo-Osiedle

Sołectwo bolechowo-osiedle

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu ławek i koszy na śmieci. Zrealizowano częściowo umowę na prowadzenie zajęć Callanetics i zdrowy kręgosłup aktywności ruchowej dla mieszkańców Sołectwa. Zorganizowano „Sprzątanie Świata”, spotkanie dla dzieci ze Św. Mikołajem, w trakcie którego rozdawane były dzieciom słodkie upominki.


Sołectwo Bolechówko
Sołectwo Bolechówko

Sołectwo bolechówko

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Zrealizowano częściowo umowę na prowadzenie zajęć Pilates z elementami zajęć zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców Sołectwa. Zorganizowano sadzenie drzew i roślin na terenie sołectwa, objazdowy „Dzień Dziecka”, spływ kajakowy, rajd rowerowy dla mieszkańców i spotkanie Św. Mikołaja z dziećmi w takcie, którego Św. Mikołaj jeżdżąc bryczką rozdawał dzieciom paczki. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Owińskach na zajęcia sportowe dla dzieci w trakcie trwania ferii i wakacji oraz dotację dla GOK „SOKÓŁ” na współorganizację imprez. Ponadto na terenie Sołectwo prowadzony jest „Bezpłatny sołecki punkt wymiany” – zabawek, książek, odzieży, sprzętu AGD itp.


Sołectwo Czerwonak 1

Sołectwo czerwonak i

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu ławek i koszy na śmieci. Zorganizowano „Bal karnawałowy” i spotkanie z Seniorami. Dokonano zakupu koszulek i biletów na pływalnie dla uczestników zawodów o „Złote Płetwy Wójta”. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Czerwonaku na zakup pomocy dydaktycznych.


Dzień Seniora
Zajęcia sportowe

Sołectwo czerwonak ii

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Zorganizowano dla mieszkańców „Bal karnawałowy”, „Sprzątanie Świata”, spotkanie z Seniorami. Zrealizowano częściowo umowy na prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego, zajęć „Callanetics i Zumby” aktywności ruchowej, zajęć z piłki siatkowej dla mieszkańców Sołectwa. Ponadto mieszkańcy sołectwa wzięli udział w zawodach o „Złote Płetwy Wójta”. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Czerwonaku na warsztaty plastyczno-taneczne oraz zakup pomocy dydaktycznych.


Zajęcia zumby w Kocinie

Sołectwo Kicin

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu: stołów i ławek, namiotu aluminiowego, parasoli piknikowych, miernika pola elektromagnetycznego, koszulek, paczek dla dzieci z okazji Mikołajek. Zorganizowano „Sprzątanie Świata”. Zrealizowano częściowo umowy na prowadzenie zajęć Callanetics i zdrowy kręgosłup aktywności ruchowej, zajęć tanecznych „Fitness Latino Power” dla mieszkańców Sołectwa. Ponadto mieszkańcy sołectwa wzięli udział w turnieju Sołectw w piłce nożnej o „Puchar Wójta” i zawodach o „Złote Płetwy Wójta”.


Sprzątanie świata, sołectwo kliny

Sołectwo kliny

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu sprzętu: kamery, mikrofonu bezprzewodowego, laptopa, przenośnego systemu Yamaha, drukarki laserowej. Zakupiono paczki dla dzieci z okazji Mikołajek. Zorganizowano imprezę integracyjną „Zimowym Tropem”, „Sprzątanie Świata”. Zrealizowano częściowo umowę

na wynajem sali gimnastycznej dla mieszkańców Sołectwa.


Sołectwo Koziegłowy
Największe przeboje i operetki

Sołectwo koziegłowy

Pomimo trwającego stanu epidemii wiele zaplanowanych działań zostało zrealizowanych. Zorganizowano rodzinną grę terenową pt. „Zimowym Tropem" oraz pokaz psich zaprzęgów z przejażdżkami dla dzieci, ognisko integracyjne, warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych przy współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko, „Sprzątanie Świata”. Na potrzeby organizacji wydarzeń w plenerze zakupiono namiot imprezowy z logo Sołectwa Koziegłowy. Do nowo powstałej świetlicy sołeckiej zakupiono wyposażenie: meble, sprzęt AGD, drukarkę, gry planszowe, przybory plastyczne, środki czystości. W świetlicy sołeckiej przy współpracy z działającym na terenie gminy Klubem Kobiet Aktywnych zorganizowano bezpłatne warsztaty dla mieszkańców pt. „Pewność siebie każdego dnia" prowadzone przez trenera biznesu i coucha. Zorganizowano letni koncert w plenerze pt. „Największe przeboje operetki, opery i musicali” dla mieszkańców sołectwa Koziegłowy przy współpracy z lokalną restauracją "Poleczka" z poczęstunkiem (kawa i ciasto). Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Koziegłowach na zakup pomocy dydaktycznych. Z okazji Mikołajek rozdano mieszkańcom sołectwa Koziegłowy czekolady wraz z załączonymi życzeniami świątecznymi.


Sprzątanie Świata, Miękowo

Sołectwo miękowo

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu: ławek, koszulek i biletów na pływalnie, paczek dla dzieci. Zrealizowano częściowo umowę na prowadzenie zajęć Pilates z elementami zajęć zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców Sołectwa. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Czerwonaku i Owińskach na zakup pomocy dydaktycznych. Przekazano środki do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” na zakup urządzeń na plac zabaw. Ponadto mieszkańcy sołectwa wzięli udział w zawodach o „Złote Płetwy Wójta”. Zorganizowano „Sprzątanie Świata”, spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem w trakcie, którego rozdawane były dzieciom paczki.


Dzień Dziecka

Sołectwo owińska

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu: namiotów aluminiowych, grilla wózkowego z paleniskiem, sprzętu nagłośnieniowego, paczek dla dzieci. Zrealizowano częściowo umowę na zajęcia Pilates

z elementami zajęć zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców Sołectwa. Zorganizowano koncert kolęd i pastorałek, przejazd korowodu ulicami Sołectwa Owińska z okazji „Dnia Dziecka”, Sprzątanie Świata, Rajd Rowerowy. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Owińskach na zajęcia sportowe dla dzieci w trakcie trwania ferii i wakacji.


Promice, św. Mikołaj

Sołectwo promice

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu: namiotu expressowego, sprzętu nagłośnieniowego, ławek, zestawów biesiadnych, koszulek z nadrukiem i logo Sołectwa, słodyczy jako upominków dla Seniorów z okazji Dnia Seniora i dzieci z okazji Mikołajek. Zorganizowano „Sprzątanie Świata”. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu na zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto mieszkańcy sołectwa wzięli udział w zawodach o „Złote Płetwy Wójta”.


Nakrętki - serce

osiedle karolin

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu: pojemnika na nakrętki „SERCE”, maszynę do waty cukrowej, drukarkę, mikrofon oraz paczki dla dzieci. Zorganizowano pokazy psich zaprzęgów z przejażdżkami dla dzieci z Osiedla Karolin (podczas imprezy integracyjnej „Zimowym Tropem”), przejazd korowodu ulicami Osiedla Karolin w Koziegłowach z okazji „Dnia Dziecka”, „Sprzątanie Świata”, koncert zespołu „CANDELA”, spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem, w trakcie którego rozdawane były dzieciom paczki. Przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Koziegłowach na zakup ekranu do projektora.Dzień Dziecka os. Leśne
Zajęcia fitness na boisku
Psie zaprzęgi os. Leśne

osiedle leśne

Pomimo trwającego stanu epidemii wiele zaplanowanych działań zostało zrealizowanych. Na początku roku przekazano środki dla Szkoły Podstawowej w Koziegłowach na zakup przyrządów do zajęć sportowych oraz na zakupy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy osiedla wzięli udział w zawodach pływackich o „Złote Płetwy Wójta” oraz w turnieju sołectw w piłce nożnej o „Puchar Wójta” (drużyna z Osiedla Leśnego zdobyła I miejsce). Zorganizowano pokazy psich zaprzęgów z przejażdżkami dla dzieci z Osiedla Leśnego (podczas imprezy integracyjnej „Zimowym Tropem”). Zrealizowano częściowo umowy na prowadzenie zajęć z tenisa stołowego dla dzieci, zajęć ruchowych „Gimnastyki Zdrowotnej”, zajęć tanecznych „Fitness Latino Power” dla mieszkańców Osiedla. Na dzień kobiet wraz z Akwenem zorganizowano „Strefę Kobiet” oraz z „Moje Cafe” wieczorek muzyczny z repertuarem dla pań w CKiR. Zorganizowano przejazd korowodu samochodowej orkiestry ulicami Osiedla Leśnego w Koziegłowach z okazji „Dnia Dziecka”. Od czerwca

do połowy września odbywały się zajęcia „fitness na boisku” przy współpracy z Akwenem. Ponadto wraz z Strażą Gminną i Ligą Ochrony Przyrody posprzątano najbardziej zaśmiecone miejsca w okolicach osiedla Leśnego w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. W lipcu Zarząd Osiedla otrzymał nową siedzibę, gdzie do końca roku trwały prace remontowe (zakupiono meble, sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, dekoracyjne). Rok zakończono postawieniem pojemników na psie odchody w okolicach bloków nr 18 oraz bloków nr 4 TBS. Zorganizowano Mikołajki dla dzieci z osiedla Leśnego i ul. Piłsudskiego, każde zgłoszone dziecko znalazło w skrzynce na listy dużą czekoladę.Zajęcia sportowe na powietrzu

osiedle przylesie

Ze względu na trwający stan epidemii, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, część zaplanowanych działań nie odbyła się. Dokonano zakupu namiotów expressowych. Zorganizowano „Sprzątanie Świata”, akcję świąteczną dla dzieci. Przekazano środki dla GOK „SOKÓŁ” na organizację „Majówki Osiedlowej i innych działań integracyjnych”. W ramach środków dofinansowano letnie akcje na osiedlu, grę terenową, zajęcia fitness na boisku w okresie wakacyjnym, zakupiono bieżnię do salki

w której odbywają się zajęcia dla mieszkanek osiedla.