CZYTELNICTWO GMINNE


gminna biblioteka publiczna w czerwonaku wraz z filiami

3 445

Nowe tytuły książek papierowych

69 272

Liczba wypożyczeń dzieł na zewnątrz

72 517

Liczba tytułów książkowych w 2020 r.

47 342

Łączna liczba odwiedzin
(w tym imprezy kulturalne, zajęcia edukacyjne)Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2020 r.:

772 000

-0,77%

do roku 2019Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku


Zarejestrowani czytelnicy:


1.120
Filia Owińska


Zarejestrowani czytelnicy:


934


Filia Koziegłowy


Zarejestrowani czytelnicy:


30


Filia Bolechowo


Zarejestrowani czytelnicy:


250wizja gminnej biblioteki publicznej w czerwonakuGminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku, oraz jej filie to centrum edukacji, informacji i kultury, pielęgnujące tradycje oraz tożsamość lokalną i narodową, upowszechniające książkę i czytelnictwo, otwarte i dostępne dla wszystkich chcących korzystać z jej oferty. Biblioteka zachowa sprawność w promowaniu kultury słowa oraz trwałych wartości kulturowych, a także nowoczesnych trendów bibliotekarskich. Jest instytucją wykorzystującą innowacyjne rozwiązania i kreującą przyszłość, przy ścisłej współpracy z samorządem, innymi instytucjami kultury, oświaty, organizacjami pozarządowymi oraz artystami działającymi w gminie i nie tylko.„Czytelniczy Dzień Babci”
Spotkanie gminnych artystów z klubu Impresja
Prelekcja pt. „Spotkanie z Kresami”
Prelekcja pt. „Spotkanie z Kresami”
„Czytelniczy Dzień Babci”wydarzenia zrealizowane stacjonarnie w placówkach bibliotecznych1. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży;

2. Rodzinne czytanie bajek w bibliotece (we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Lokalna „Sąsiedzi”)

3. Zajęcia literacko-plastyczne

4. „Czytelniczy Dzień Babci”

5. „Lwów i Kresy- historia, kultura, pamięć”.

6. Warsztaty muzyczne „Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato”

7. Wernisaż prac autorskich członków bibliotecznego klubu "Impresja" oraz spotkanie z poetką Alicją KrawiecWernisaż prac autorskich członków bibliotecznego klubu "Impresja" oraz spotkanie z poetką Alicją Krawiec
Wernisaż prac autorskich członków bibliotecznego klubu "Impresja" oraz spotkanie z poetką Alicją Krawiecwydarzenia zrealizowane online1. Akcja „Bajkowe południa”

2. Czytanie dzieciom - udział Dyrektor Biblioteki Pani Renaty Laskowskiej i Wójta Gminy Czerwonak Pana Marcina Wojtkowiaka

3. Powstanie grupy na portalu Facebook „Czerwonak czyta”

4. Narodowe Czytanie - "Balladyna"

5.Spotkanie autorskie z autorem kryminałów Robertem Małeckim

6. Akcja "Książka na telefon"


Projekt "Bajkowe popołudnie"
Narodowe Czytanie - "Balladyna"