KOMUNIKACJA Z URZĘDEM


W 2020 roku strona internetowa Gminy Czerwonak zyskała nową odsłonę! Strona internetowa Gminy Czerwonak to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2020 r. na stronie internetowej Gminy Czerwonak zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe.


Na stronie internetowej Gminy funkcjonował kalendarz wydarzeń, a także inne podstrony dedykowane poszczególnym inicjatywom np. konsultacjom społecznym. Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku.

Strona internetowa Gminy Czerwonak


W 2020 r. wydano 12 numerów Biuletynu Informacyjnego Gminy Czerwonak "I wiesz więcej", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy Czerwonak, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.


I wiesz więcej, nr 4/2020
I wiesz więcej, nr 5/2020
I wiesz więcej, nr 8/2020


Wyróżnienie dla Gminy Czerwonak


W 2020 r. Biuletyn "I Wiesz Więcej" otrzymał wyróżnienie w konkursie "Medialna Perła Samorządu 2020" w kategorii "prasa samorządowa". Spośród wszystkich gmin wiejskich, które zgłosiły swoją prasę do konkursu, przyznawane było tylko 1 pierwsze miejsce i 1 wyróżnienie. Organizator konkursu i kongresu "Perły Samorządu 2020" Dziennik Gazeta Prawna wskazał, że zaprezentowane im numery biuletynu "I Wiesz Więcej" ujęły ich nowoczesną szatą graficzną i różnorodnością poruszanych tematów!


Ponadto, mieszkańcy Gminy Czerwonak mieli możliwość zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i utrzymania czystości oraz awarii infrastruktury za pośrednictwem aplikacji naprawmyTo.pl. W 2020 r. za pośrednictwem portalu zgłoszono łącznie 120 alertów, z czego 23 zostało odrzuconych, co było jednoznaczne z przekazaniem sprawy do innych właściwych rzeczowo instytucji np. Zarządu Dróg Powiatowych czy Lasów Państwowych. Zgłaszane alerty dotyczyły głównie infrastruktury drogowej, przycinki drzew i krzewów, awarii oświetlenia, dzikich wysypisk i porzuconych śmieci. Za pomocą systemu Gminny Alert SMS w 2020 r. wysłano powiadomienia i alerty do ponad 200 użytkowników.