WSPÓŁPRACA Z NGO


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW W RAMACH
WSPÓŁPRACY Z NGO W
2020 r.:

42 325

-55,71%

do roku 2019

14 złożonych ofert


Spadek udzielonych dotacji w stosunku do roku poprzedniego wynikał głównie z mniejszej liczby propozycji realizacji zadań w ramach otwartych konkursów ofert. W wyniku sytuacji związanej z COVID-19 wiele zadań cechowało się niemożliwością ich przeprowadzenia.


Wartość udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert 2020 r.:

20 010

Wartość udzielonych dotacji W RAMACH TZW. "MAŁYCH ZLECEŃ" w 2020 r.:

22 315


DOTACJE UDZIELONE w ramach otwartych konkursów


W ramach otwartych konkursów ofert zrealizowano pięć projektów. Są to zadania dotyczące takich dziedzin jak:

  • ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka;

  • organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwonak, zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym;

  • organizacja i promocja honorowego poboru krwi i rejestracji dawcy szpiku kostnego w banku szpiku;

  • organizacja przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla mieszkańców Gminy Czerwonak.


Przeznaczono również dotacje na zadania realizowane z pomięciem procedury konkursu, w ramach tzw. "małych zleceń". Zadania te dotyczyły:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.


Wszystkie te zadania wpisują się w koncepcje strategiczne i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Podkreślić należy wzorcową współpracę pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi. Podmioty realizujące zadania wykazały się wielkim zaangażowaniem w przygotowywaniu zaplanowanych działań.


DOTACJE UDZIELONE w ramach TZW. "małych ZLECEŃ"


Plakat projektu "Feelharmonia" TV
Uczestnicy projektu "Leśna świetlica zachwyca"