ocena ogólna - EDUKACJA
KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję czerwonackiej edukacji w porównaniu do gmin w grupie porównawczej.
W analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w Gminie w zakresie liczebności oddziałów w szkołach czy wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. WW. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r., a przy tym jednocześnie bardzo wysokie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową. Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją sytuacja Gminy Czerwonak jest lepsza od ponad 75% jednostek należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA