ocena ogólna - GOSPODARKA
KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Czerwonak należy ocenić jako przeciętną. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, poziom bezrobocia, bezrobocie długotrwałe czy struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja Gminy jest sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Z kolei wskaźnik dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT na mieszkańca, polityki podatkowej czy powierzchni objętej miejscowymi planami jest słabsza niż w większości JST należących do grupy porównawczej, co sumarycznie przekłada się na przeciętną sytuację Gminy w obszarze związanym z gospodarką.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA