Jednostki organizacyjne i spółki gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

14 017 777

+14,62%

do roku 2019urząd Gminy CzerwonakDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Czerwonak

Statut przyjęty uchwałą Nr 175/XIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2020 r.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Michałowice przyjęty zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2016 r. z późn. zm. W 2020 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy został zmieniony pięciokrotnie:

  • zarządzeniem nr 107/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 115/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem Nr 139/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem Nr 272/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem Nr 284/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czerwonak przyjęty zarządzeniem Nr 259/2019 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 13 grudnia 2019 r. W 2020 r. Wójt Gminy Czerwonak dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

zatrudnienie w urzędzie gminy czerwonak w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak zatrudniano 106 pracowników, w tym 86% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o 4 pracowników. Zatrudniono 16 nowych pracowników, zaś 14 pracowników zostało zwolnionych z pracy. Główną przyczyną zwolnień było przejście pracowników na emeryturę, zakończenie okresu obowiązywania umowy lub porozumienie obu stron.Jednostki organizacyjne gminy


Gminne przedszkole w czerwonaku


Czerwonak Pl. Zielony 4


Dyrektor: Ilona lllmer

Zatrudnienie w 2020 r.: 9 pracowników

Gminne przedszkole w owińskach


Owińska ul. Poprzeczna 5


Dyrektor: Danuta Pękal

Zatrudnienie w 2020 r.: 8 pracowników


Gminne przedszkole nr 1 w Koziegłowach


Koziegłowy ul. Kanałowa 7


Dyrektor: Jolanta Gabryelczyk

Zatrudnienie w 2020 r.: 12 pracowników

Gminne przedszkole nr 2 w Koziegłowach


Koziegłowy os. Leśne 22


Dyrektor: Beata Kodabska

Zatrudnienie w 2020 r.: 12 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku


Czerwonak ul. Rolna 8


Dyrektor: Magdalena Zielenkiewicz

Zatrudnienie w 2020 r.: 15 pracowników

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach


Koziegłowy ul. Poznańska 17


Dyrektor: Jarosław Kłosiński

Zatrudnienie w 2020 r.: 23 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie


Czerwonak, Kicin ul. Gwarna 1


Dyrektor: Dariusz Freudenreich

Zatrudnienie w 2020 r.: 10 pracowników

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach


Owińska ul. Poprzeczna 10


Dyrektor: Jolanta Chlebowska – Kasztelan

Zatrudnienie w 2020 r.: 10 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie


Owińska, Bolechowo-Osiedle ul. Wojska Polskiego 6


Dyrektor: Marzena Zmyśna

Zatrudnienie w 2020 r.: 8 pracowników

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych


Czerwonak ul. Gdyńska 53


Dyrektor: Aleksandra Kuźniak

Zatrudnienie w 2020 r.: 9 pracowników


Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach


Czerwonak ul. Leśna 6


Dyrektor: Piotr Stańczak

Zatrudnienie w 2020 r.: 51 pracowników

Gminny ośrodek pomocy społecznej


Czerwonak Pl. Zielony 1


Dyrektor: Magdalena Wiśniewska

Zatrudnienie w 2020 r.: 42 pracowników


Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ


Czerwonak ul. Gdyńska 47


Dyrektor: Joanna Szalbierz-Kędzierska

Zatrudnienie w 2020 r.: 15 pracowników

gminna biblioteka publiczna


Czerwonak os. Przylesie 7a


Dyrektor: Renata Laskowska

Zatrudnienie w 2020 r.: 11 pracowników
spółki gminnePW Transkom Sp. z o.o.


Koziegłowy ul. Piaskowa 1


Prezes: Paweł Geisler

Zatrudnienie w 2020 r.: 80 pracowników

Aquanet S.A.


Poznań ul. Dolna Wilda 126


Prezes: Paweł ChudzińskiCzerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego


Koziegłowy os. Leśne 24C


Prezes: Jarosław Wróblewski

Zatrudnienie w 2020 r.: 7 pracowników

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.


Koziegłowy ul. Piaskowa 1


Prezes: Tomasz Sikora

Zatrudnienie w 2020 r.: 18 pracowników


Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne
Sp. z o.o.


Czerwonak ul. Leśna 8


Prezes: Bogusław Wołodźko

Powołane w 2020 r.

Zatrudnia pracowników od 2021 r.