PODSUMOWANIE REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2020 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła 129 uchwał. Zdecydowana większość z nich obejmowała obszar finansowy. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. Niekiedy poruszano także kwestie stawek podatków i opłat lokalnych, a także wyznaczano zwolnienia czy odroczenia płatności w tym zakresie.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Radę były kwestie organizacyjne i ustrojowe. Na ich mocy m.in. ustanowiono Statut Gminy, przyznano Wójtowi absolutorium oraz wotum zaufania, rozpatrywano petycje i skargi, a także przyznano wyróżnienia dla "Zasłużonych dla Gminy Czerwonak".


Wiele uchwał dotyczyło również spraw związanych z gospodarowaniem przestrzennym.


podsumowanie realizacji UCHWAŁ RADY GMINY