ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY
W 2020 roku Wójt Gminy Czerwonak wydał w sumie 289 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez Wójta dotyczyła spraw związanych
z nieruchomościami
. Na ich mocy nabywano, zbywano oraz oddawano w dzierżawę nieruchomości gminne.


Drugim z najczęściej poruszanych przez Wójta obszarów była Organizacja Urzędu i Gminy. Zarządzenia dotyczyły zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy oraz jednolitym systemie oznakowania w Urzędzie Gminy Czerwonak. Powołano również Radę Sportu Gminy oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Gminy.


Znacząca część zarządzeń dotyczyła także spraw finansowych, odnoszących się w głównej mierze do zmian w uchwale budżetowej.WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY